LISTA REZERWOWA - Mistrzostwa NailArt Trophy - kategoria Zdobnictwo płaskie

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.

Uczestnik

Rejestracja zakończona 30.01.2018 10:00

zakończona

Opis wydarzenia
Szanowni Państwo, zapis na listę rezerwową NIE GWARANTUJE udziału w mistrzostwach. Udział w mistrzostwach jest możliwy wyłącznie w przypadku rezygnacji zarejestrowanego już uczestnika/uczestniczki. W przypadku rezygnacji z udziału w mistrzostwach uczestnika, organizator poinformuje drogą telefoniczną lub sms-ową o możliwości udziału w mistrzostwach osoby znajdujące się na liście rezerwowej wg kolejności zgłoszeń. Nie ma możliwości zamiany uczestników między sobą, w przypadku rezygnacji uczestnika/uczestniczki z udziału w mistrzostwach, jego/jej miejsce zajmuje osoba zapisana na listę rezerwową prowadzoną przez organizatora wg kolejności zgłoszeń. Osoby zapisane na listę rezerwową nie wysyłają dokumentacji oraz nie uiszczają opłaty z udział w mistrzostwach

Mistrzostwa NailArt Trophy
Temat: Tropical Island
Warszawa |CENTRUM TARGOWO-KONGRESOWE MT POLSKA| 3 marca 2018 r.

MISTRZOSTWA
Kreatywne mistrzostwa w zdobieniu paznokci NailArt Trophy 2018 odbędą się po raz jedenasty podczas targów BEAUTY FORUM 2018 (Centrum Targowo-Kongresowe, ul. Marsa 56C), 3 marca 2018 r. Udział mogą wziąć styliści posiadający stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski (wymagane jest dostarczenie odpowiedniego oświadczenia – w formularzu rejestracyjnym) lub obywatelstwo polskie bądź Kartę Polaka, którzy przedłożą stosowny dokument potwierdzający ich przygotowanie zawodowe w zakresie stylizacji paznokci. Zwycięzca kwalifikuje się automatycznie do Mistrzostw Świata w Zdobieniu Paznokci „10th WorldCup NailArt 2018”, które odbędą się podczas targów BEAUTY FORUM w Monachium w 2018 r.

TEMAT
Obowiązujący temat mistrzostw NailArt Trophy 2018 brzmi: Tropical Island.

ZADANIE/KRYTERIA/OCENA
Uczestnicy mają za zadanie przygotowanie kreatywnego zdobienia paznokci dopasowanego do podanego tematu – Tropical Island”.
 Obowiązują dwie konkurencje: 3D Design oraz Zdobnictwo płaskie, które odbywają się jednocześnie. Czas pracy wynosi 3h. Uczestnicy otrzymują dokładny harmonogram oraz kryteria z chwilą wpisania na listę uczestnictwa. Uczestnicy powinni stawić się punktualnie w punkcie rejestracyjnym oraz przedłożyć dokument tożsamości ze zdjęciem.
– Każdy uczestnik powinien zapewnić sobie własną modelkę/modela.
– Po zakończeniu rejestracji uczestnicy mają do dyspozycji 30 min, podczas których mogą pracować nad ogólną stylizacją (poza paznokciami).
– Nie wolno stosować wcześniej przygotowanych tipsów (ozdobionych, pokrytych jakimkolwiek materiałem).
– Nie wolno stosować, stampingu, naklejek, elementów naklejanych o charakterze artystycznym (np. folie transferowe ozdabiane artystycznym motywem np. kwiatów), termożeli, aerografu.

Przed rozpoczęciem konkurencji uczestnik ma prawo przygotować przedłużenie dowolną techniką w kolorze clear lub w wybranym przez siebie kolorze. Uczestnicy pracują na własnych materiałach.

Organizator zapewnia stolik, dwa krzesła oraz gniazdka elektryczne. Czas pracy wynosi 3 godziny, w tym czasie należy ozdobić paznokcie. Uczestnicy pracują na własnych materiałach. Organizator zapewnia stolik, dwa krzesła oraz gniazdka elektryczne. Czas pracy wynosi 3 godziny, w tym czasie należy ozdobić paznokcie. Jury ocenia stylizacje według następujących kryteriów: kreatywność, stopień trudności, kompozycja, wygląd ogólny (fryzura, strój, makijaż itp.). W przypadku kategorii „Zdobnictwo płaskie” dodatkowo ocenie podlega gładkość powierzchni.

ZGŁOSZENIE
Należy wypełnić zgłoszenie elektroniczne na stronie wiosna.beauty-fairs.com.pl oraz dostarczyć komplet wymaganych dokumentów: Życiorys (adres, data urodzenia, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej), dokument potwierdzający przebyte szkolenia z zakresu stylizacji paznokci (drogą e-mailową).

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 8 stycznia 2018. Bezzwrotna opłata wpisowa wynosi 100 zł. Uczestnik zostanie wpisany na listę dopiero po uiszczeniu opłaty wpisowej na konto ING Bank Śląski o/Warszawa nr 70 1050 1025 1000 0023 0849 7755 oraz po dosłaniu kompletu dokumentów. Maksymalna ilość uczestników wynosi 30 (po 15 osób w każdej kategorii).

NAGRODY
Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają cenne nagrody rzeczowe od sponsorów mistrzostw oraz roczne prenumeraty magazynu BEAUTY FORUM. Laureat I miejsca wyjedzie na mistrzostwa WorldCup Nailart 2018 (Przelot i nocleg - rezerwacja dokonywana przez Heath and Beauty Media Sp. z o.o.)

Nagrody są przyznawane w dwóch kategoriach (3D Design oraz Zdobnictwo płaskie).

POZOSTAŁE WARUNKI
Zgłoszenie do mistrzostw NailArt Trophy jest jednoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa. Uczestnicy powinni być ubrani neutralnie (brak nadruków reklamowych). Wszystkie materiały zdjęciowe oraz filmowe realizowane podczas mistrzostw organizator będzie wykorzystywać do celów promocyjnych a także redakcyjnych.

Z uwagi na wieloetapowy i międzynarodowy charakter mistrzostw warunkiem udziału w mistrzostwach jest zobowiązanie się uczestnika do powstrzymania się przez niego od udziału w tego samego rodzaju mistrzostwach w danej edycji w innym kraju organizowanych przez podmiot z grupy kapitałowej Organizatora (edycji tych samych mistrzostw w innym kraju). Złożenie powyższego oświadczenia jest warunkiem udziału w mistrzostwach. Uczestnictwo przez uczestnika w pierwszym etapie mistrzostw równocześnie w kilku krajach w danej edycji mistrzostw skutkuje wykluczeniem uczestnika z udziału w mistrzostwach w edycji polskiej. W przypadku wykluczenia dotychczasowego zwycięzcy, do drugiego etapu konkursu odbywającego się w Monachium podczas targów BEAUTY FORUM zostanie zakwalifikowana osoba (laureat), która zajęła kolejne miejsce i spełnia wszystkie warunki określone regulaminem.

WYKLUCZENIE ROSZCZEŃ
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn od niego niezależnych, w tym względem modelki/modela z tytułu nieprawidłowej pracy uczestnika konkursu.

KONTAKT
Health and Beauty Media Sp. z o.o. 
Program Manager: Kamila Jadwicka 
ul. Królowej Marysieńki 9/10, 02–954 Warszawa 
tel. (22) 858 79 55 
e-mail: kamila.jadwicka@health-and-beauty.com.pl 
www.hair-forum.com.pl


Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 12.12.2017 10:00
Zakończenie: 31.01.2018 18:00

Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, ul. Marsa 56 C

Strona wydarzenia:
http://wiosna.beauty-fairs.com.pl/odwiedzajacy/mistrzostwa/mistrzostwa-nailart-trophy/

Udostępnij znajomym:

Organizator
Health and Beauty Media Sp. z o.o.

ul. Królowej Marysieńki 9/10 02-954 Warszawa

paulina.paterek@health-and-beauty.com.pl
603 776 198